ISDN Arayüzleri - Interface

2010-11-23 21:27:00

ISDN Arayüzleri - Interface BRI (Basic Rate Interface) ISDN BRI servisi ,2 tane 64 Kbps ‘lik B kanalı ve bir tanede 16 Kbps ‘lik D kanalı sunar. B kanalları veri taşımak için kullanılır. D kanalları ise kontrol ve işaretleşme bilgilerini taşır. BRI ‘ı konfigüre ederken herbir B kanalı için bir tane SPID (Service Profile Identifiers) ‘e ihtiyaç vardır. SPID ‘leri kulandığımız telefon numaralarına benzetebiliriz. PRI ( Primary Rate Interface ) Bunun haricinde Amerikada 23B+1D kanallarından ,Avrupada ise 30B+1D kanallarından oluşan PRI (Primary Rate Interface) hizmeti de mevcuttur. Burada kullanılan D kanallarının band genişliği 64 Kbps’dir.   B KANAL D KANAL BRI 2 1 (16 KBPS) PRI (1) 23 1 (64 KBPS) PRI (2) 30 1 (64 KBPS) Devamı

ISDN ağında tanımlanmış referans noktaları

2010-11-23 21:27:00

ISDN ağında tanımlanmış referans noktaları ise şunlardır; - R referans noktası: ISDN olmayan cihaz ile TA arasındaki referans noktasını tanımlar. - S referans noktası: Müşterinin router’ı ile NT2 arasındaki referans noktasını tanımlar. - T referans noktası: NT1 ve NT2 cihazları arasındaki referans noktasını tanımlar. S ve T referans noktaları elektriksel olarak aynıdırlar ve bazen S/T referans noktası olarakda kullanılabilirler. - U referans noktası: Taşıyıcı ağdaki (sadece kuzey Amerika’da kullanılır) NT1 cihazı ile line-termination equipment arasındaki referans noktasını tanımlar. Devamı

Ağ Standartları ve IEEE

2010-11-23 21:01:00

Ağ Standartları ve IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) dünya çapında değişik teknolojilerin standartlarını belirler. Çalışmalarını üretici firmalarla birlikte yürüten bu kuruluş 1980 yılında 802 numaralı bir komisyon oluşturdu. Komisyonun görevi bilgisayar ağları ile ilgili çeşitli standartlar ortaya koymaktır. IEEE'nin değişik kodlu başka komisyonları diğer teknolojiler üzerinde çalışmaya devam etmektedir. Örneğin IEEE 1284 parellel iletişim ile ilgili çalışırken, IEEE 1394 Firewire bağlantı standardını oluşturmuştur. 802 komisyonu değişik ağ teknolojilerini incelemek üzere alt komisyonlar oluşturmuştur. IEEE 802 Komisyonları IEEE 802 LAN&WAN Yapıları IEEE 802.1 LAN/WAN Bridging and Management 802.1s Multiple Spanning Tree 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree 802.1x Port Based Network Access Control IEEE 802.2 Logical Link Control (LLC) IEEE 802.3 CSMA/CD access method (Ethernet) 802.3ae 10 Gigabit Ethernet IEEE 802.4 Token Passing Bus access method and Physical layer specifications IEEE 802.5 Token Ring access method and Physical layer specifications IEEE 802.6 Distrubuted Queue Dual Bus (DQDB) access method and Physical layer speficiations (Metropolitan Area Networks) IEEE 802.7 Broadband LAN IEEE 802.8 Fiber Optic IEEE 802.9 Interoperable LAN/MAN Security IEEE 802.11 Wireless Lan Medium Accsess Control (MAC) and Physical layer speficiations (2 Mbit Wireless) 802.11b 11 Mbit Wireless (Geriye Uyumlu) 802.11a 54 Mbit Wireless (Geriye Uyumsuz) 802.11g 54 Mbit Wireless (Geriye Uyumlu... Devamı

Router Arayüzleri

2010-11-23 00:04:00

Router Arayüzleri Router’in arayüz bağlantılarında üç tip mevcuttur.Bunlar LAN arayüzü,WAN arayüzü ve Yönetim Portlarıdır. LAN Arayüzü,yerel alan ağına olan bağlantıları sağlar.Bu genellikle Ethernet teknolojisinde kullanılır.Bununla birlikte Jeton Halka yada ATM gibi bağlantı tiplerinde LAN teknolojileri kullanılır. Geniş alan ağlarlı bağlantılarında internete yada uzak sıtelere servis sağlayıcılardan bağlantı sunarlar.Diğer WAN arayüzlerinde seri bağlantı yada bir numara ile olabilir.WAN arayüzünün bağlantı tipleri ile servis sağlayıcıların lokal bağlantılarına router bağlantılarına harici aygıtla bağlanabilirler.Diğer WAN bağlanti tiplerinde servis sunucusunun bağlantısı direkt olabilir. Port yönetiminin fonksiyonları diğer bağlantılardan farklıdır.LAN ve WAN bağlantılarında hangi paket dosyasının geçeceği ağ bağlantılarını sunarlar. Router’in konfigürasyon ve aksaklıkların giderilmesi için port yönetimler yazı ve temel bağlantı sunarlar.Genel yönetim arayüzleri konsol ve yardımcı portlardır.Seri portlar EIA-232 standardını kullanırlar.Bilgisayarda iletişim portlarına bağlanırlar.Bilgisayar router ile yazı-temel oturum sunumlarını çalıştırabilmek için terminal programları çalıştırır.Bu oturumda ağ yöneticileri araçları yönetebilirler. ... Devamı

Administrative Distance

2010-10-26 19:50:00

Administratve Distance Administrative distance, router' lar tarafından mevcut yönlendirmeler arasındaki önceliği belirler. Aşağıdaki tabloda yönlendirme kaynakları ve bu kaynakların sahip olduğu AD listelenmiştir. Düşük AD' ye sahip yönlendirmenin önceliği en fazladır. Yönlendirme Kaynağı Varsayılan AD Değeri Direkt fiziksel bağlantı 0 Statik yönlendirme 1 RIP 120 IGRP 100 Internal EIGRP 90 External EIGRP 170 OSPF 110 Bilinmeyen yönlendirme 255 /////////////////////////////////////////////////// Not: Routing Protokoller; Rip, IGRP, OSPF.. // Routed protokoller; ip, ipx, apple talk... Devamı

Dinamik Yönlendirmeler

2010-10-26 19:49:00

Dinamik Yönlendirmeler Dinamik yönlendirmede ise router üzerindeki yönlendirme tablosu administrator tarafından elle girilmez. Bu işi router üzerinde koşan yönlendirme algaritmaları yapar. Dinamik yönlendirmenin iki temel fonksiyonu vardır. Birincisi yönlendirme tablosunu oluşturmak, ikincisi ise oluşturulan bu yönlendirme tablolarının router' lar arasında paylaşılması yani router' ların yönlendirme tablolarındaki güncellemeleri diğer router' lara haber etmesi. Dinamik yönlendirme protokolleri hedef ağa ulaşan en iyi yolu belirlemek için metric değerlerini kullanırlar. Bir kısım protokol metric değerini hesaplarken hedef ağa ulaşma sırasında atladığı router sayısını metric değerine eşit tutar. Bu tür protokoller Uzaklık Vektor protokoller olarak adlandırılır(Distance Vector).Bu protokollere örnek olarak RIP ve IGRP verilebilir. Diğer bir grup dinamik yönlendirme protkolleri ise Bağlantı Durumu (Link State) protokolleri olarak adlandırılırlar ve metric değerini hesaplarken sadece geçilen router sayısına değil yoldaki trafik durumunu, bağlantının hızı gibi daha karışık değerleri de hesaba katar. Bu protokollere ise OSPF örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca bu iki grubun haricide Hybrid protokoller de vardır ve bu protokoller Distance Vector protokolleri ile Link State protokollerinin birleşiminden oluşmuştur. Örneğin EIGRP bu sınıf bir protokoldür. Devamı

Dinamik Yönlendirmelerde Routing Loops Engelleme

2010-10-26 19:48:00

Dinamik Yönlendirmelerde Routing Loops Engelleme Network' teki topoloji değişikliklerine adaptasyon otomatik olarak gerçekleşir. Fakat bu dinamik yönlendirme protokollerinin ağ topolojilerini öğrenip yönlendirme tablolarını ona göre oluşturmaları ve bu tablolardaki güncellemeleri diğer router' lara bildirmeleri başta yönlendirme çevrimleri (routing loops) gibi problemlere yol açabilir. Bu gibi problemlerin önüne geçmek için bazı teknikler kullanılır. Bunların başlıcaları; Split Horizon: Split horizon, router' ın ağ üzerinde herhangi bir değişiklik olduğunu anladığında bu değişikliği, öğrendiği interface haricindeki interface' lerden yayınlamasını sağlar. Böylece router' lar değişikliği sadece bir yönde yayınlarlar. Maximum Hop Count:Yönlendirilen paketlerin en fazla kaç hop atlayabileceği belirlenerek belli bir değeri aşan paketlerin yok edilmesini sağlar. Örneğin RIP için bu değer 15 dir ve bri paket için 16. Hop erişilemez olarak değerlendirilir ve paket yönlendirilmeden yok edilir. Poison Reverse: Router' ların yönlendirme tablosuna hop count değer 16 olarak yazılan bir yönlendirmedir ve hedef adresin erişilemez olduğunun router' lar arasında bilinmesini sağlar. - Hold-Down Timer: Bu teknikte hold-down sayıcılar router' ın komşusundan aldığı ulaşılamaz bir ağa ait güncelleme ile başlar. Eğer aynı komşudan aynı ağa ait daha iyi bir metric değerine sahip bir güncelleme bilgisi alırsa hold-down kaldırılır. Fakat hold-down değeri dolmadan aynı komşudan daha düşük bir metric değerine sahip bir güncelleme gelirse bu kabul edilmez. Triggered update (Tetiklemeli güncelleme) : Yönlendirme bilgilerinin güncelleme sayacı sıfırlandığında gönderildiğini biliyoruz.Peki değişlik olur olmaz güncellemeler gönderilse de saya&... Devamı

Default Yönlendirme

2010-10-26 19:47:00

Default Yönlendirme Ayrıca router' lar üzerinde statik olarak tanımlanan default (varsayılan) yönlendirmeler ise hedef adresi bilinmeyen paketlerin hangi interface' den çıkarılacağını belirler. Default yönlendirmeyi aşağıdaki örnekte inceleyelim; RouterA(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.3.10.1 Burada router' a hedef adresi belli olmayan paketleri 10.3.10.1 adresine sahip interface' inden çıkarmasını söylüyoruz. Router' da tanımlanmış statik kayıtları görmek için privileged modda iken "show IP route" komutunu kullanmalıyız. Karşımıza çıkan listedeki kayıtların başında bulunan C harfi fiziksel olarak birbirine bağlı ağlara olan yönlendirmeyi, S harfi yönlendirmenin statik olduğunu S* işareti ise kaydın default yönlendirme olduğunu gösterir. Default yönlendirmenin router' larda çalışabilmesi için "ip classless" komutunun girilmesi gerekir. Ayrıca statik bir kaydı yönlendirme tablosunda silmek için "no ip route" komutunu parametreleriyle birlikte kullanmanız gerekir. RouterA(config)#no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.3.10.1 RouterA(config)#no ip route 10.3.11.0 255.255.255.0 Devamı

Statik Yönlendirme

2010-10-26 19:47:00

Statik Yönlendirme Statik yönlendirme tanımlamak için router' da global konfigürasyon modunda iken "ip route" komutunu kullanmalıyız. Aşağıda bu komut parametreleriyle birlikte açıklanmıştır. Router(config)#ip route [hedef adres][subnet mask][Bir sonraki ağda bulunan Router' ın IP adresi veya yerel interface][distance]permanent Yukarıdaki komutta "distance" parametresi seçimlik olup yönlendirmede kullanılan yönetimsel mesafeyi ifade eder ve 1 ile 255 arasında bir değer alabilir. Permanent ifadesi ise girilen kayıdın yönlendirme tablosunda, ilişkili olduğu interface pasif olduğu zamanda bile kalmasını sağlar. Aşağıdaki örnekte 10.3.11.0 network’üne gelen paketlerin router' ın s0 interface' inden çıkacağını söylüyoruz. RouterA(config)#ip route 10.3.11.0 255.255.255.0 s0 Statik Yönlendirme küçük network' ler için ideal bir çözüm olabilir fakat büyükçe bir ağı yönetecekseniz statik yönlendirmede hata yapma olasılığınız çok olacaktır. Statik Yönlendirmede Overhead minumundur. Devamı

Cisco Catalyst 1900' ler için IP adreslerini atama Komutu

2010-08-18 19:08:00

Cisco Catalyst 1900' ler için IP adreslerini atama Komutu SW1(config)#configure terminal SW1(config)# ip address 192.168.0.10 255.255.255.0 SW1(config)# ip default-gateway 192.168.0.1 İlk komut Switch' i yönetmekte kullanılacak ip, ikinci komut ise Router İp' sidir. Varsayılan olarak Switch' e 0.0.0.0 ip' si vardır ve konsol şifresi yoktur. SW1(config)# ip name-server 192.168.0.2 SW1(config)# ip mgmt-vlan 1 (default degeri zaten “1” dir.) Devamı