Administrative Distance

2010-10-26 19:50:00
Administratve Distance

Administrative distance, router' lar tarafından mevcut yönlendirmeler arasındaki önceliği belirler. Aşağıdaki tabloda yönlendirme kaynakları ve bu kaynakların sahip olduğu AD listelenmiştir. Düşük AD' ye sahip yönlendirmenin önceliği en fazladır.

Yönlendirme Kaynağı Varsayılan AD Değeri

Direkt fiziksel bağlantı 0
Statik yönlendirme 1
RIP 120
IGRP 100
Internal EIGRP 90
External EIGRP 170
OSPF 110
Bilinmeyen yönlendirme 255

///////////////////////////////////////////////////

Not: Routing Protokoller; Rip, IGRP, OSPF.. // Routed protokoller; ip, ipx, apple talk...

0
0
0
Yorum Yaz