Ağ Standartları ve IEEE

2010-11-23 21:01:00
Ağ Standartları ve IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) dünya çapında değişik teknolojilerin standartlarını belirler. Çalışmalarını üretici firmalarla birlikte yürüten bu kuruluş 1980 yılında 802 numaralı bir komisyon oluşturdu. Komisyonun görevi bilgisayar ağları ile ilgili çeşitli standartlar ortaya koymaktır. IEEE'nin değişik kodlu başka komisyonları diğer teknolojiler üzerinde çalışmaya devam etmektedir. Örneğin IEEE 1284 parellel iletişim ile ilgili çalışırken, IEEE 1394 Firewire bağlantı standardını oluşturmuştur.

802 komisyonu değişik ağ teknolojilerini incelemek üzere alt komisyonlar oluşturmuştur.

IEEE 802 Komisyonları

IEEE 802

LAN&WAN Yapıları

IEEE 802.1

LAN/WAN Bridging and Management

802.1s

Multiple Spanning Tree

802.1w

Rapid Reconfiguration of Spanning Tree

802.1x

Port Based Network Access Control

IEEE 802.2

Logical Link Control (LLC)

IEEE 802.3

CSMA/CD access method (Ethernet)

802.3ae

10 Gigabit Ethernet

IEEE 802.4

Token Passing Bus access method and Physical layer specifications

IEEE 802.5

Token Ring access method and Physical layer specifications

IEEE 802.6

Distrubuted Queue Dual Bus (DQDB) access method and Physical layer speficiations (Metropolitan Area Networks)

IEEE 802.7

Broadband LAN

IEEE 802.8

Fiber Optic

IEEE 802.9

Interoperable LAN/MAN Security

IEEE 802.11

Wireless Lan Medium Accsess Control (MAC) and Physical layer speficiations (2 Mbit Wireless)

802.11b

11 Mbit Wireless (Geriye Uyumlu)

802.11a

54 Mbit Wireless (Geriye Uyumsuz)

802.11g

54 Mbit Wireless (Geriye Uyumlu)

IEEE 802.12

Demand-priority access method, Physical Layer and repeater specifications

IEEE 802.13

Kullanılmıyor

IEEE 802.14

Cable Modems

IEEE 802.15

Wireless Personal Area Network (WPAN)

IEEE 802.16

Wireless Metropolitan Area Network (Wireless MAN)

IEEE 802.17

Resilient Packet Ring (RPR) Access

Bu komisyonların standartlarından bir kısmı başarısız olurken, bir kısmı da (802.4 Token Ring gibi) artık kullanım dışı kamıştır.

Bizim için önemli olanları IEEE 802.3, 802.5 ve 802.11 standartlarıdır.

0
0
0
Yorum Yaz