Ccna Vlan Uygulamaları

2008-12-09 08:13:00
Vlan Uygulamaları


Vlan 10 , Vlan 20 ve Vlan 30 dan oluşan konfigürasyonumuza geçebiliriz. Yapımızda; bir router , 2 switch ve 3 faklı vlan da bulanan 3 adet test cihazım (test amaçlı router kullanıyorum) bulunmaktadır.

172.19.20.0 / 24 bloğunu kullanacağız. Öncelikle bloğu parçalayarak vlan’lara tahsis edelim.

Vlan 10 da 11 istemcim olsun. 172.19.20.0 / 28 subnetini kullanırsam yeterli miktarda ip elde ederim. Vlan 10 için ağ geçiti (gateway) 172.19.20.14 /28 ip si olabilir.

Vlan 20 de 3 istemcim olsun. 172.19.20.16 / 29 subnetini kullanırsam sorun olmayacaktır. Vlan 20 için ağ geçitim 172.19.20.22 / 29 ip’si olabilir.

Vlan 30 de 1 istemcim olsun. 172.19.20.24 / 32 sunbetini kullanabilirim. Vlan 30 için ağ geçitim 172.19.20.26 / 32 ip si olabilir.

Test amacıyla kullanacağım routerlara isimlerini ve ip lerini vererek başlayalım.

R1 vlan 10 da bulunmaktadır

R2 vlan 20 de bulunmaktadır

R3 vlan 30 da bulunmaktadır.

R1 172.19.20.1 / 28 ipsini kullanıyor.

R2 172.19.20.17 / 29 ipsini kullanıyor.

R3 172.19.20.25 / 32 ipsini kullanıyor.

Vlan Örnek

Vlan Konfigurasyon

R1 isimli router’ın ismini ve ip sini yapılandırdık.

vlan Konfigurasyonu

R2 isimli router’ın ismini ve ipsini yapılandırdık.

vlan konfigurasyonlari

R3 isimli router’ın da ismini ve ip’sini yapılandırdık. Şimdi bu 3 router’ın bağlı bulunduğu SW1 e geçerek ismini verelim ve komşularını görüntüleyelim.

vtp komutu

Client modunda çalışacak olan switch e ismini -SW1- verdik ve komşularını görüntüledik.Burada üstte görünen switch ileride SW0 olacak olan switch’tir. İlgili portlarından test amaçlı olarak kullanacağımız router lara bağlı olduğunu görebiliriz. Artık server modda çalışacak ve ismi SW0 olacak olan switch e geçerek vlan yapımızı oluşturalım.

VTP Uygulamasi

İlgili vlan larımızı SW0 da oluşturduk. SW0 server modunda çalışmakta ve domain adımız CISCO olarak yapılandırılmıştır. Vlan larımızı görüntülemek istersek

#show vlan komutunu kullanabiliriz.

Show Vlan

Show komutunun çıktısı üstteki şekildedir. Bu bilgilerin diğer switch e taşınabilmesi için onda da ilgili ayarlarımızı yapmalıyız. Client modda olduğunu , domain bilgisini SW1 de yapılandırmalıyız. Bunları orada yapılandırmak yetmeyecektir. Trunk hatlarını belirlememiz ve yapılandırmamız gerekmektedir. SW0 in her iki interface’i , SW1 in ise SW0 a bakan interface i trunk olmalıdır. Ardından SW1 e SW0 dan bilgilerin gittiğini görebiliriz. Şimdilik SW0 ile SW1 in birbirlerine bakan interfacelerini trunk moduna alalım daha vlan lar arası haberleşmeyi sağlayacak R0 ı devreye alacağız. Öncelikle SW0 da ve SW1 de komşulara bakalım ve hangi interface i seçeceğim karmaşasından kurtulalım.

vtp Örnek

SW1’de de komşulara bakalım. Burada henüz R0’ı göremiyorum çünkü yapılandırmadım.

vtp Örnekleri

SW0’ın komşuları da görünmektedir.

Swicthport

Üstteki resimlerden bakacak olursak SW1’in 0/1 no lu portundan SW0 a bağlı olduğunu görebiliriz dolayısıyla burada trunk çalışacaktır. 

Switchport Trunk

Yine SW0 in SW1 e giden 0/2 no lu interface inde trunk çalışmalıdır.

Trunk portlarını yapılandırdık. (SW1 in R0 a giden interface’i de trunk portudur ileride yapılandıracağız)

SW1 e CISCO domainde olduğunu ve client modda olduğunu söyleyelim ve ardından Vlan bilgilerini görüntüleyelim.

Switch Uygulaması

Artık SW1 de vlanlarımızı görebiliriz. Yine #show vlan komutu işimizi görecektir. Bu komutu her iki switch te çalıştırıp çıktılarını inceleyelim.

SW1 de;

Switch Uygulamaları

SW0 da ;

vlan Uygulamaları

Görüldüğü gibi SW0 dan SW1 vlan bilgilerimiz geçmiştir. Şimdi de Her iki switch te VTP yapısına bakalım. Bunun için #show vtp status komutunu kullanacağız.

SW0 da;

sh vtp

SW1 de;

sh vtp sta

Her iki switch deki vtp durumu üstteki gibidir.

Şimdi sıra SW1 de test cihazlarımı vlan lara dahil etmeye ve ilgili portları access port olarak belirlemeye geldi. SW1 de test cihazlarımıza giden port lar erişim portları olmalıdır. SW1 in komşularına bakarsanız 0/4 , 0/8 ve 0/11 nolu portarının erişim portaları olması gerektiğini görebilirsiniz. 0/4 portu vlan 10 a , 0/8 no lu portu vlan 20 ye, 0/11 no lu portu vlan 30 a dahil edelim.

Switch vlan

İlgili portaları ilgili vlan lara atadık ve erişim portları olduğunu belirledik. Henüz birbirleri ile görüşemeyecekler. Çünkü her üç test cihazımızda farklı ağlarda bulunmaktadır. O halde R0’ı yapılandırabiliriz. R0’ın SW0 a bakan fiziksel interface’i üzerinde 3 adet alt interface açacağız ve iplerini daha önce belirlediğimiz gibi vereceğiz. Encapsulation’ı da belirleyeceğiz. Ne tür encapsulation yöntemleri kullanılabileceğini başta belirtmiştik. Burada dot1Q kullanacağız. Yapılandırmaya geçelim.

Not: Dot1q farklı üreticilere ait Switch' lerin trunk için kullanılır.

R0’ın yapılandırması

Switch vtp

Görüldüğü gibidir. SW0’da artık R0 a bakan portu trunk’a alabiliriz.

vtp Domain
SW0’da R0 a giden taraf ta trunk’a alınmıştır. Artık vlan’larımız birbirleri ile görüşebilir.Burada senaryomuza özel bir durumu açıklamak gerekebilir. Senaryoya bağlı kalarak uygularsanız R0'da vlan'larımızdaki test amaçlı kullandığımız routerlara ping atabilirsiniz buda vlan yapımızın başarılı olduğunu gösterir.Ama test amaçlı kullandığımız R1,R2,R3 den şu halleri ile birbirlerine ping atamazsınız. Çünkü herhangi bir routing protokolü yapılandırmadık!!!

0
0
0
Yorum Yaz