Cisco Catalyst 1900' ler için IP adreslerini atama Komutu

2010-08-18 19:08:00
Cisco Catalyst 1900' ler için IP adreslerini atama Komutu

SW1(config)#configure terminal

SW1(config)# ip address 192.168.0.10 255.255.255.0

SW1(config)# ip default-gateway 192.168.0.1

İlk komut Switch' i yönetmekte kullanılacak ip, ikinci komut ise Router İp' sidir. Varsayılan olarak Switch' e 0.0.0.0 ip' si vardır ve konsol şifresi yoktur.

SW1(config)# ip name-server 192.168.0.2

SW1(config)# ip mgmt-vlan 1 (default degeri zaten “1” dir.)

0
0
0
Yorum Yaz