Cisco Catalyst 2900' ler için MAC adresi Tanımlama

2010-08-18 19:02:00

Cisco Switch Konfigurasyonu

Cisco Catalyst 2900' ler için MAC adresi Tanımlama

SW1(config)#mac-address-table static 00e0.2917.1884 fastethernet 0/4 vlan 1

Tanımlı mac adresi kaldırmak için

SW1(config)#no mac-address-table static 00e0.2917.1884 fastEthernet 0/4 vlan 1

0
0
0
Yorum Yaz