Cisco Switch Show Komutları

2010-08-18 19:00:00

Cisco Switch Konfigurasyonu

Cisco Switch Show Komutları

SW1#sh ip (ip konfigurasyonunu gösteriri)
SW1#interface (arabirim bilgilerini gösterir)
SW1#sh version ( sürüm bilgilerini gösterir)
SW1#sh mac-address-table ( mac adrs tablosunu gösterir)
SW1#sh running-config veya SW1#sh run (çalıima zamanı konfügurasyonunu gösterir)
SW1# show flash
SW1# show interface ethernet 0/1
SW1# show interface fastethernet 0/1

0
0
0
Yorum Yaz