Cisco Switch Vlan'lar arası yönlendirme (routing)

2010-08-02 20:23:00

Cisco Switch - Şimdi Vlan'lar arası yönlendirmenin (routing) nasıl çalıştığından bahsedelim.

Farklı Vlan'lardaki ağ cihazları router'ın yönlendirmesi olmadan birbirleri ile görüşemezler. SwitchA da bulunan Vlan 10 daki A ve B istemcisinin switchB de bulunan Vlan20 deki C istemcisi ile görüşmesi için bir yönlendirici gerekmektedir. Alttaki şekillerde ise Vlan lar yine bir trunk hattı üzerinden görüşüyor.

vtp vlan

Şekil 1

vlan vtp

Şekil 2

Şekil 2' de router ın bir fiziksel ethernet interface i üzerinde 2 tane alt interface oluşturarak trunk hattı üzerinden vlan 10 ve 20 nin kullanımına sunulmalıdır. Böylece router, vlan 10 den gelen ve vlan 20 ye gitmesi gereken paketi routing table ına bakarak uygun alt interface inden gönderebilir.

Başarılı bir vlan yapısı için Vlan trunking protocol düzgün yapılandırılmalıdır. VTP ile vlan lar için ; switchlerin hangi modda çalışacağını , hangi domain’e üye olduklarını, pruning’in açık yada kapalı olma durumunu yapılandırırız. Aynı domain içindeki VTP bilgilerinin switch’ler arasında kopyalanacağını unutmamak gerekir.

Pruning, switch’lere gelen ve alakasız yerlere giden trafiği keserek bant genişliğini daha efektif kullanmamızı sağlar.

isl dot1q

Şekil 3

Şekil3 bakacak olursak, alttaki bilgisayar broadcast paketlerini SW1 e gönderdiğinde SW1 görüldüğü gibi bu broadcast’ her yere ulaştırır. Halbuki sadece SW1 ve SW4 ün ışında port’ları RED isimli Vlan’a üye olan switch yoktur. Varsayılanda kapalı olan VTP Prunning server modda çalışan switch’te açılırsa alakasız trafik engellenmiş olur. Aşağıdaki Şekil 4 görülebilir.

dot1q isl

Şekil 4

SW(config)#vtp pruning enable

Yönetimsel amaçlı kullandığımız VLAN 1 in trafiği pruning tabi değildir !

0
0
0
Yorum Yaz