Cisco Switch Vlan Uygulamaları

2008-12-09 08:14:00
Vlan Uygulaması


Uygulama için kullanacağımız topoloji aşağıdaki gibidir.

vlan Application

Switchlerin konfigürasyonları aşağıdaki gibi yapılacaktır. Ben konfigürasyon içerisinde vtp password kullanmadım fakat istenirse password ile vtp domain korunabilir. VTP passwordü global konfigürasyon modunda “vtp password” komutu ile verilebilir.

Unutulmaması gereken bir nokta şu olacaktır; VTP Trunk portları üzerinden çalışır. Ben burada VTP konfigürasyonuna başlamada önce Switchler arasında ki bağlantıları Trunk olarak konfigüre ettim.

vtp Application

VTP Vlient modda çalışacak Switchin konfigürasyonu aşağıdaki gibi yapılacaktır.

vlan vtp Example

VTP Transparent Modda çalışacak Switchin konfigürasyonu ise aşağıdaki şekilde tamamlanabilir.

vtp Domain Name

Topoloji içerisinde bahsettiğimiz vlanları VTP Server üzerinde aşağıdaki gibi oluşturabiliriz. Vlanlar oluşturulduktan sonra, diğer Switchkerinde Vlan Database’lerini güncellenmesi VTP mesajları ile sağlancaktır.

vlan Name

VTP Vlient modda çalışan Switchin vlan tablosunu baktığımızda VTP Server üzerinde oluşturulan Vlanların bu Switch’de de yer aldığını görebiliriz.

vlan Database

VTP Transparetn Modda çalışan Switch üzerinde oluşturulan 100 nolu Vlan ise sadece bu modda çalışan Switchin veritabanında yer almaktadır. Ne bu Vlan diğer Switchlere gönderilmiştir ne de VTP Server üzerinden oluşturulan Vlanlar ile bu Switchin Vlan veritabanı güncellenmiştir.

vlan Active

VTP Domain içerisinde çalışlan Switchlerin VTP ile ilgili durum bilgileri “show vtp status” komutu ile görüntülenebilir. Aşağıda VTP Server üzerinden alınmış bu komutun çıktısı yer almaktadır. Buradab Switchin HAYRULLAH domainine dahil olduğu ve VTP Server modunda yer aldığı anlaşılmaktadır.

vlan Status

Bunun dışında burada ki önemli bir bilgide “Configuration Revision” numarasıdır. Bu numara ile VTP Domainindeki diğer switchler kendi veritabanlarını güncellerler. Örneğin topolojide yer alan VTP Client modda çalışan Switch ‘in Configuration revision numarası da aynıdır.

vtp Transparetn

Buna karşılık VTP Transparetn modda çalışan Swtich için bu nmara ile birlikte kendini güncellemesi söz konusu değildir.

vtp server

VTP Serverlar üzerinde oluşturulan Vlanların, aynı VTP Domain içerisinde bulunan diğer Switchlere de aktarılarak Vlan oluşturma işlemini merkezi hale getirecek bir protokol üzerinde durup, konfigürasyonunu yaptık.

0
0
0
Yorum Yaz