DDR DIAL-ON DEMAND ROUTING

2009-09-19 10:32:00
DDR (DIAL-ON DEMAND ROUTING)

DDR iki veya daha fazla Cisco router' ın gerektiğinde , bir ISDN dial-up bağlantı yapmasını sağlar.Genellikle PSTN (Public Switched Telephone Network) veya ISDN kullanılarak gerçekleştirilen periyodik network bağlantılarında kullanılır. Böylece siz WAN bağlantınız için dakika bazında veya alınan paket bazında bir ücret ödüyorsanız bu özellik sizin için çok kullanışlı olacaktır. Çünkü gerek duyulduğu zaman bağlantı kurulacak ve böylece ödemiş olduğunuz ücret de o oranda düşecektir.

Router aldığı paketi inceleyip, administrator tarafından tanımlanmış access-list' lerde bu pakete bir ait kayıt bulduğu anda DDR çalışmaya başlar. DDR' ı konfigüre etmek için gereken işlemleri ise şöyle sıralayabiliriz;

- Static bir yönlendirme "ip route" komutu kullanılarak tanımlanıp ,hangi network' e hangi interface kullanılarak ulaşılacağı belirlenir.
- Ardından "dialer-list" komutu kullanılarak oluşturulan liste ile hangi tür paketlerin bu bağlantıyı aktif yapacağı belirlenir.
- Daha sonra uzaktaki network bağlantısında kullanılacak arama bilgileri konfigüre edilir.

Aşağıda bir routerda DDR' ın nasıl konfigüre edildiği gösterilmiştir.

RouterA#conf t
RouterA(config-if)#ip route 172.162.1.0 255.255.255.0 192.168.2.2
RouterA(config-if)#username RB password 123456
RouterA(config-if)#access-list 101 permit tcp any x.x.x.x eq 80
RouterA(config)#dialer-list 1 protocol ip list 101
RouterA(config)#int bri0
RouterA(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
RouterA(config-if)#no shut
RouterA(config-if)#encapsulation ppp
RouterA(config-if)#ppp aouthentication chap
RouterA(config-if)#dialer-group 1
RouterA(config-if)#dialer-string 4320544

Burada kullanılan "dialer-string" komutu bağlantı kurulumu için aranacak numarayı belirtir. Bu komutta ki numara yerine "dialer map" komutunu kullanarak oluşturduğunuz kayıtta kullanılan ve karşı taraf için tanımladığınız ismi de kullanabilirsiniz. Örneğin;

RouterA(config-if)#dialer map ip 192.168.2.2 name RouterB 4320544

Bunun haricinde Router üzerince ISDN BRI konfigürasyonunda kullanilan üç komut daha vardir. Bunlar "dialer load-threshold " , "dialer idle-timeout" ve "dialer fast-idle". Bu komutlardan "dialer load-threshold" komutu BRI interface' inin ikinci B kanalını ne zaman aktif hale getireceğini söyler. Bu komut parametre olarak 1 ile 255 arasında bir değer alır ve 255 değeri kullanıldığında BRI interface' i ikinci B kanalını birinci B kanalı %100 kullanıldığında aktif hale getirir. Bu komut ikinci parametre olarak da trafik hesabında ,gelen trafiğin mi (in) ,giden trafiğin mi (out) yoksa her ikisinin birden mi (either) hesaplanacağını router' a bildirir. İkinci komut olan "dialer idle-timeout" komutu ise en son iletilen paketin ardından ne kadar süre sonra bağlantının koparılacağını belirtir. Varsayılan olarak 120 saniye sonra bağlantı koparılır. "dialer fast-idle" bu komut mevcut bağlantının başka bir bağlantı için kullanılması gerektiğinde hattın boş kaldığı anda istenilen bağlantın daha kısa sürede kurulmasını sağlar. Örnek bir konfigürasyon aşağıda gösterilmiştir.

RouterA(config-if)#dialer load-threshold 125 either
RouterA(config-if)#dialer fast-idle 120
RouterA(config-if)#dialer idle-timeout 180

Not: Eğer interface TA ise isdn için uygun hale getirmek için

dialer in-band (no-parity,odd-parity) ilgili int' de giriş çıkışı aktif eder.

0
0
0
Yorum Yaz