Frame Relay Switch

2009-09-19 10:29:00
Frame Relay Switch

Frame Relay ağı içerisinde bir çok Frame Relay Switch bulunur ve gönderdiğimiz paket bu switchlerden geçerek gideceği yere ulaşır. Ağ içerisindeki herhangi bir Frame Relay Switch'in arızalanması durumunda paket alternatif switchlerden yolunu bulur ve hedefine ulaşır. Bu nedenle Leased Line gibi kiralık hatlardan daha kullanışlı ve aynı zamanda maliyeti daha düşüktür. Frame Relay'in ATM teknolojisine açık oluşu, Frame Relay - ATM servislerinin birlikte çalıştığı bu servisi cazip kılan diğer bir konudur. Frame Relay Packet Switched (Paket Anahtarlamalı) bir bağlantıdır.

Ethernetlerde fiziksel teslimat adresi olarak MAC kullanılır. Frame Relay Switchler bildiğimiz switchlere benzemezler. Bu nedenle onlarda MAC adresi bulunmaz. MAC adresi yerine yine uniqu (tekil) bir numara olan Data Link Connection Identifier (DLCI) kullanılır.

Router' lar DTE Frame Relay Switch' ler DCE bağlanırlar.

Frame Relay Switch

R1, R2' ye paket göndereceginde, Layer 3 paketini bir frame relay başlığı ve kuyruğu arasında enkapsüle ederek gönderir. Bu başlıkta DLCI (Data Link Connection Identifier) adresi vardır, DLCI hangi frame relay' in hangi PVC' yi kullanacağını belirler.

Frame Relay Switch bu paketin içeriğini görmezden gelip sadece Frame Relay başlığını ve kuyruğunu inceleyip R2' ye gönderir.

Not: Frame Relay LAPF başığını kullanır. ISDN ise LAPB başılığını D kanalı ise LAPD başlığını kullanır.

0
0
0
Yorum Yaz