IGRP Interior Gateway Routing Protocol

2009-09-19 09:42:00
IGRP (Interior Gateway Routing Protocol)

IGRP Cisco tarafından geliştirilmiş bir uzaklık-vektör algoritmasıdır. Bu yüzden network' te IGRP çalıştırmak için tüm router' ların Cisco olması gerekir. IGRP' de maksimum hop count değeri 255 dir ( 100' den başlar 255 biter) ve RIP' te tanımlanabilecek maksimum hop count olan 15' den çok daha büyük bir değerdir. Bunun haricinde IGRP, RIP' ten farklı olarak en iyi yolu seçerken kullanılan metric değeri için varsayılan olarak, hattın gecikmesi (delay) ve band genişliğini (bandwidth) kullanır. Bunun haricinde güvenilirlik (reliability), yük (load) ve MTU (Maximum Transmission Unit) değerleri de metric hesabında kullanılabilir. Administrative Distance (AD) degeri 100' dür.

IGRP VLSM' yi desteklemez.

IGRP performans kontrolü için aşağıdaki sayaçları kullanır.

Update timer: Hangi sıklıkla yönlendirme güncelleme mesajlarının gönderileceğini belirler. Varsayılan olarak 90 sn.' dir.

Invalid timer: Router' ın herhangi bir yönlendirme kaydını geçersiz olarak işaretlemesi için ne kadar beklemesi gerektiğini belirtir. Varsayılan olarak update timer değerinin üç katıdır.

Holddown timer: Holddown periyodunu belirtir ve varsayılan olarak update timer değeri artı 10 sn.' dir.

Flush timer: Bir yönlendirmenin, yönlendirme tablosundan ne zaman süre sonra kaldırılacağını belirtir. Varsayılan değer ise update timer değerinin yedi katıdır.

Bu zamanları değiştirmek için ağagıdaki komut dizi kullanılır

RouterA(config)#timers basic [update] [invalid] [hold-down] [flush]

IGRP' nin konfigürasyonu RIP' inkine çok benzese de önemli bir fark vardır. O da autonomous system (AS) numarasıdır. Aynı autonomous sistem de bulunan tüm router'lar aynı AS numarasına sahip olmalıdırlar ( Farklı autonomous system (AS) numarısına sahip Routerlar anlaşamaz ). Router üzerinde IGRP' yi çalıştırmak için aşağıdaki komutu girmeniz gerekiyor.

RouterA(config)#router igrp 10
RouterA(config-router)#network 172.16.0.0

IGRP, classfull bir protokol olduğundan ağ_adresi’ni de classfull olarak tanımlamaniz gerekir.

Yukarıdaki komutta router' a autonomous system (AS) numarasının 10 olduğunu ve bağlı bulunduğu ağın IP numarası bildiriliyor.

IGRP kullanılarak öğrenilen yönlendirme kayıtları "show ip route" komutunu yazdıktan sonra karşımıza çıkan yönlendirme tablosunda başında I harfi olan kayıtlardır.

///////////////////////////////

Not: Aynı metrige sahip yollar için Cisco IOS 4 tanesini kayda alır.

RouterA(config-router)#ip maximum-path X

X; verilecek değer ile bu varsıyan 4 değeri değiştirilebilir.

Not: RouterA(config-router)#variance 2

variance 2 ile 100 metrikli yol ile 200' den küçük metrikli yol aynı sayılır.

///////////////////////////////

Yönlendirme tablosunda aynı metriğe sahip yol bulunduğunda en iyi metrige sahip olan yolun kullanılabilmesi için

RouterA(config)#traffic-share balance
RouterA(config)#traffic-share min

Balanced ile metric ve "variance n" değerlerine bağlı olarak yük dengeleme yapılacağı belirtilir.

Min ile ise minumum cost’a sahip olan yola yönlendirme yapılması sağlanır.

Varsayılan olarak traffic-share parametresi yük dengeleme (balanced) yapılandırmasındadır.

///////////////////////////////

Not: Metric kullanan Routing protokoller kendilerine direk olarak bağlı Router' lara updateleri verir.

///////////////////////////////

RouterA#Debug ip igrp (events/transactions) ; Eğer events parametresi ile kullanılırsa ağ üzerindeki IGRP yönlendirme bilgileri hakkında özet bilgi sunar. Transactions parametresi ile birlikte kullanılırsa komşu router' lara yapılan güncelleme istekleri ile broadcast mesajları hakkında bilgi verir.

0
0
0
Yorum Yaz