IGRP

2008-11-29 18:18:00
EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)

EIGRP, Cisco Systems tarafından tasarlanmış ve IGRP' nin geliştirilmiş sürümüdür. EIGRP, Interior Gateway Protocol ailesindendir. Metot olarak distance vektör (Metric) protokolüdür ama link state özelliklerini de taşır. Hem Distance Vektör hem de Link State protokollerin özelliklerini taşıdığı için Hybrid başlığı altına yerleştirmiştir.

EIGRP' de Max Hop Count 224' dur

Bir ağda EIGRP' nin kullanılabilmesi için çok iyi bir tasarım yapılması gerekir. Buna karşılık olarak EIGRP alternatif yollar arasında çok yüksek geçiş hızı sunar. EIGRP, Diffusing Update Algorithm (DUAL) kullanmaktadır. DUAL algoritmasıyla yedek yönlendirmeler hesaplanmakta ve gerektiği zaman vakit kaybetmeden bu yedek yolların kullanılmasını sağlamaktadır.

EIGRP, IGRP gibi periyodik yönlendirme güncellemesiyle çalışmamaktadır. Yönlendirme tablosunda bir değişiklik olduğunda tüm tabloyu değil, sadece
güncellenen kısmı göndermektedir. Böylece yönlendiriciye getirdiği ek yük de çok düşüktür ve ağ trafiğini de optimum kullandırır.

Rip ve IGRP’ den farklı olarak belirli zaman aralıklarında tüm networklerin bilgisini göndermektense küçük hello paketleri yollayarak komşu routerlarının up olup olmadıklarını kontrol eder. Komşu routerlardan gelen Acknowledgement paketleriyle o routerın hala up olduğu kabul eder.

Hello ve Acknowledgement mesajları dikkate alındığında burada TCP gibi bir protokolün kullanılması gerekliliği ortaya çıkar. Fakat bu işlemler sırasında EIGRP yine Cisco’nun geliştirdiği ve RTP (Reliable Transport Protocol) protokolünü kullanır. Çalışma mantığı TCP ile aynıdır.

Gerektiği zamanlarda, sözgelimi yeni bir router eklendiğinde veya bir router down olduğunda, “ADD” ya da “DELETE” bilgilerini yollar.

Bir router ortama dâhil olduğunda öncelikle bir Query paketi yollar ve bu paketlerden gelen Reply’ lar ile komşu routerları hakkında bilgi edinir ve topoloji tablosunu oluşturur.

Buraya kadar anlattıklarımızla EIGRP’ nin 5 farklı paket ile çalıştığını söyleyebiliriz.

EIGRP Paketleri

Hello
Acknowledgement
Update
Query
Reply

Not: EIGRP; IP, IPX, AppleTalk protokollerini de desteklemektedir. Bu nedenlerle Cisco yönlendiricilerde çok tercih edilen bir protokoldur.

EIGRP’nin Genel Özellikleri

Multicast 224.0.0.10 adresinden yayın yapar.
VLSM desteği vardır.
Metric hesabında K1 ve K2 değerleriyle çalışır.(Bant genişliği ve Delay)
Administrative Distance’ ı 90’ dır.
Auto Summarization özelliği vardır.
IPX ve AppleTalk networklerini destekler.
Load Balancing yapılabilir.

Load Balancing

Rip söz konusu olduğunda, Metric hesabı tamamen hop sayısına bağlı olduğundan aynı metriğe sahip birden fazla yol olması ve bu yollar arasından router ın load Balancing yapması ihtimaller arasındadır. Fakat EGRP’ yi de içene alan diğer bütün protokoller de Metric hesabı birçok değerle birlikte yapıldığı için, aynı metriğe sahip birden fala yolun olması çok çok zor bir ihtimaldir.

Bu durumda load Balancing imkânsızdır. Fakat EIGRP “variance n” komutu ile load balancing yapılmasına izin verir. ( Bu özellik IGRP’ de de vardır.)

Bu komutta n ile belirtilen bölüm, bizim belirleyeceğimiz bir sayıdır. Ve komut işletilmeye başladığında EIGRP en düşük Metric değerini alır, n ile çarpar ve çıkan sonucun altında yer alan bütün Metric değerlerine sahip yollar arasında load Balancing yapmaya başlar.

EIGRP Yapılandırması

EIGRP, yönlendirme protokolü olarak tanımlanmalıdır. EIGRP, IGRP' de olduğu gibi bir autonomous system (AS) ihtiyaç duymaktadır.

RouterA(config)# router eigrp AS
RouterA(config-router)# network ag_adresi

EIGRP,VLSM ve CIDR(Classless-Inter Domain Routing) destekler. CIDR; Internet için ıp adreslerinin daha etkin kullanımını sağlayan yeni bir adresleme yöntemidir. EIGRP protokolü classless çalışır

auto-summary

(Auto Summarization özelliği Ripv2’ de de vardır.)

Örnegin networkde 10.1.1.0 / 255.255.255.0 ağ adresli bir network varsa EIGRP konfigurasyonu aşağıda şekilde yapılır.

Sözgelimi elimizde, interfacelerinde sırasıyla s0=192.168.1.1, s1=10.1.1.0 / 25 ve s2=10.1.1.128 / 25 networkleri olan bir router (Router A) var ve s0 interface'inden başka bir routera (Router B) bağlı.

Routerlar EIGRP ile konfigure edildiği zaman A routera B routerına Auto Summarization yapacak ve 10.1.1.0 / 25 yerine özetleme yaparak 10.1.1.0 / 24 networkü bilgisini update edecektir. Bu istenmeyen bir durum ise “no auto-Summarization” komutu ile özellik kaldırılabilir.

RouterA(config)#router eigrp 1
RouterA(config)#network 10.1.1.0
RouterA(config-router)#no auto-summary

EIGRP Topoloji

EIGRP topolojini oluştururken Dual Algoritmasını kullanır. Bu algoritma ile kendisine bir en iyi yol (Successor) bir de yedek sayılabilecek en iyi ikinci yol (Feasible Successor) seçer.

Successor seçerken tek dayanağı mümkün olan yollara ait metrik toplamlarının (Her biri Feasible Distance olarak adlandırılır.) en küçüğünü kullanır. Feasible Distance’ ları eşit olan birden fazla yol var ise en düşük Reported Distance’ a sahip olan yolu seçer. Burada Reported Distance’ dan kasıt adından anlaşılacağı gibi bir sonraki router için geçerli olan Feasible Distance’ dır.

Burada bir önemli kuralda, Feasible Successor seçilen yola ait Reported Distance değeri, Successor seçilen yolun Feasible Distance’ ından küçük olmalıdır, aksi takdirde loop başlar.

Örnek üzerinde açıklamak gerekirse;

eigrp igrp

(Parantez İçindeki değerler metrik değerleridir.)

C Routerından Net A ya gidilme istendiğinde topoloji şöyle olacak;

Next Hop FD RD Topoloji
B 3   Successor
D 4 2 FS
E 4 3  

En iyi yol B routerı üzerinden gidilen yoldur, çünkü metrik değerleri toplandığında en küçük değere (Feasible Distance) sahiptir.

Feasible Distance’ ları eşit olan D ve E routerları üzerinde gidilen yollar için Reported Distance’ ı küçük olan (D) Feasible Successor seçilir. (Burada D routerı için RD değerinin B routerı FD değerinden küçük olduğuna dikkat edin)

D Router’ından Net A ya gidilme istendiğinde topoloji şöyle olacak;

Next Hop FD RD Topoloji
B 2   Successor
E 5 4  
C 5 3  

Burada görüldüğü gibi Feasible Successor seçilemiyor çünkü Reported Distance değerleri hem E hem de C routerı için B routerının Feasible Distance’ ından büyük.

Not: EIGRP, route tablosounda D harfi belirtilir.

*Komşu yönlendiriciler hakkında bilgi almak için;

Router# show ip eigrp neighbors

*EIGRP topoloji tablosunu görmek için;

Router# show ip eigrp topology

*Yönlendirme tablosundaki EIGRP girdilerini görmek için;

Router# show ip route eigrp

* EIGRP protokolünü anlık olarak debug etmek için;

Router# show ip route eigrp

0
0
0
Yorum Yaz