Named Access List / İsimlendirilmiş Access List

2008-11-27 23:28:00
Named Access List / İsimlendirilmiş Access List

Kolay hatırlanır ve tek cümle de silinebilmesi avantajıdır. Liste içindeki bir ifade kaldırılabilir.

Örnek :

Extended İsimlendirilmiş ACL

R1(config)#ip access-list extended yasak1
R1(config-ext-nacl)#deny ip 175.56.56.0 0.0.0.0255 any
R1(config-ext-nacl)#permit ip any any
R1(config)#int s0
R1(config-if)#ip access-group yasak1 out

Standart İsimlendirilmiş ACL

R1(config)#ip access-list standard yasak2
R1(config-std-nacl)#permit 192.168.132.0 0.0.0.255
R1(config-std-nacl)#permit 172.17.0.0 0.0.255.255
R1(config-std-nacl)#permit 10.0.0.0 0.255.255.255
R1(config)#int s0
R1(config-if)#ip access-group yasak2 out

0
0
0
Yorum Yaz