Network Ağ Topolojileri

2008-12-08 07:39:00
Network Topolojileri Ağ Topolojileri

Topoloji (yerleşim ve bağlantı biçimi), bilgisayarların birbirine nasıl bağlandıklarını tanımlayan genel bir terimdir. Yaygın olarak kullanılan topoloji türleri şunlardır:
Bus
Ring
Star
Mesh

BUS Topoloji

Bus topolojisinde bilgisayarlar bir hat üzerinden Coaxial (koaksiel) ( kablonun uçlarına BNC denilen konnektörler bağlanır.) kablo ile bağlıdır. Bu hattın sonunuda terminatör denen sonlandırıcı ile kablo (BNC sonlandırıcı) sonlandırılır.

Bus Yapının Avantajları

Güvenilir kablo kullanır (koaksiyel kablo).
Basit network genişlemesi sağlar.
Hub veya benzeri merkezi ağ aygıtı gerektirmez.
Tek bir PC’nin arızası network’ü etkilemez

Bus Yapı Dezavantajları

Ağın toplam uzunluğu 185 metreyi geçemez.
Herhangi bir node’un bağlantısının kesilmesi tüm ağı etkiler.
Belli sayıda uça hizmet verebilir. (Standardları 30 node’tan fazlasına izin vermiyor.)
Arıza tesbiti zor

BUS Topoloji

BNC ve T-Connector ile her bilgisayarı birbirine bağlamak şeklinde bir network oluşturulması

BUS Topoloji

Bu yöntemde ise bir ana hat üzerine PC'lerin bağlanmasıdır. PC kabloları ana hata bir terminatör ile bağlanır.

RING (Token-Ring Topologi)

Ring topoloji adından anlaşılacağı gibi halka bir biçimde sıralanmış bilgisayarlardan oluşan bir topolojidir. Halka üzerinde yer alan bilgisayarlar verinin ve sinyallerin iletilmesinden sorumludurlar. Bu nedenle halkada yer alan bir bilgisayarın arızalanması bütün network'ün çökmesi anlamına gelir.

Herhangi bir sonlandırma işlemi yapılmaz. Sinyaller bir döngü içinde dönerler.

Ring yerleşim biçimi fiziksel olarak bir Star biçimindedir. Ama network mantıksal olarak Ring olarak çalışır. Bu işlem merkezi bir MAU (Multistation Access Unit) aygıt tarafından yapılır. Bilgisayarlar MAU ile bağlanrılar.

Halka yerleşim biçiminde sinyallerin dolaşımını kontrol etmek için token adı verilen bir bilgi kullanılır. Token bilgisayarlar arasında dolaşır. Sinyal gönderecek bilgisayar bulunduğunda token o bilgisayar tarafından değiştirilir ve diğer bilgisayarı bulması için sinyalle birlikte yollanır.

RING (Token-Ring Topologi)

Burada kablonun belli bir tarafında arıza olsa dahi veri kablonun öbür tarafından gelerek iletim devam eder.

Bu topolojinin dezavantajı ise kompleks bir yönetim sisteminin olması. Kablo, kart ve bağlantı maliyetlidir.Network genişledikçe performans azalır.

Star (Yıldız) Topolojisi

Merkezi bir hub/swich'e bağlı bilgisayarların oluşturduğu topoloji olan star,en çok kullanılan topoloji biçimidir.

Star Networkün Avantajları

Hızlı kurulum
Kolay genişletilebilirlik
Switch ya da bridge ile genişletmek kolaydır.
Bağlantıda meydana gelebilecek bir sorun tüm ağı etkilemez.
Daha iyi bir network yönetimi.
Network'e PC eklemek ve çıkarmak kolay.

Dezavantajları

Hub ile hub arasındaki bağlantıyı sağlayan kablonun (UTp Kablo) uzunluğu 100m yi geçemez.
Bütün birimlerin bağlı olduğu hub'ın bir sorunu bütün network'ü etkiler.
Bütün birimler için tek bir kablo hattının çekilmesi maliyeti

Star (Yıldız) Topolojisi

MESH Topoloji

Bu topolojide tüm bilgisayarlar diğer bilgisayarlara ayrı bir kablo ile bağlıdır. Teorik olarak ideal bağlantı tipidir. Ancak aradaki kablo sayısı terminal sayısı arttıkça katlanarak arttığı için gerçek hayatta sadece çok özel durumlarda ve az sayıda bilgisayar arasında kullanılır.Mesh yerleşim biçimine pek rastlanmaz

MESH Topoloji

0
0
0
Yorum Yaz