Open Shortest Path First (OSPF)

2008-11-28 20:50:00
Open Shortest Path First (OSPF)

Link State kullanır ( Metric Kullanmaz) Trafige bakar.

*Link State' dir AD ; 110' dur
*Metric Kullanmaz ( Sonsuz Sayıda -unlimited- hop sayısı)
*Sadece IP' de gecerlidir.
*WLSM destekler, Multicast yapar. classless' dır
*Overhead azaltılır.
*Updateler Ağa bir yük getirmez.Guncellemeler (Full Update) için interval değeri 30 dkdır. link durumunda değişiklik olduğunda partical update yapar.
*Updateler güvenilirdir (DR) her Router' da aynı topoloji kaydı vardır.
*Döngülere karşı dirençlidir. SPF kullanır döngüyü engellemek için.
*KOnfigurasyon için Router kullanılmak zorundadır.
*Konfigurasyonu karmaşıktır
*Geniş ağları destekler
*OSPF ciddi miktarda güçlü CPU ve ayniı şeklide hafizaya ihtiyaç duyar. Günümüz yönlendiricilerinde bu problem pek de göz önünde bulundurulmayabilir.
*OSPF Hello mesajlarını multicast yapar, bu mesajları dinamik olarak komşuları keşfetmek için ve komşularla devamlılık için kullanır.

OSPF protokolü yönlendiricilerin arabirimleri hakkındaki bilgileri (Arabirim açık mi kapalı mı, ne kadar hızlı, nereye bağlı gibi) kendi aralarında degişip, tümleşik, eş zamanlı, bağlantı durumunu kapsayan bir veritabanının her yönlendiricide bulunmasını sağlar.

OSPF protokolü AS ve area' lar mantığı ile çalışır. Güncellemelerde sadece ilgili area içinde gerçekleşir.

RouterA(config)#router ospf [nosu]

[nosu] ; 1 ile 65535 arasındadır. Bu değer OSPF prosesinin process id’sidir (PID) ve diğer router’larla olan ilişkilerimizde bir etkisi yoktur. Tekrar ediyorum PID yerel olarak anlamlıdır ve diğer OSPF routerlara farklı PID veya aynı PID vermiş olmam birşey değiştirmez.

Tüm routerların bağlanması için oluşturulan ilk area’ya backbone area denir ve area0 olarak isimlendirilir (Bir OSPF network’ünde mutlaka Area 0 (Backbone) bulunmak zorundadır) Yani area’ı kesin oluşturmamız gerekli. Multiple OSPF için mutlaka area0' a bağlanması gerekir. Bölge (Area) 0-4294967295 arası değerler alır.

Aynı bölge içindeki OSPF router’lar birbirleriyle komşuluk ilişkisi kurarlar ve böylece birbirlerine bilmedikleri network’leri öğretirler.Çok büyük bir network’e sahipsen bu network’ü bölgelere ayırır ve router’lar üzerindeki iş yükü ve Routing Table büyüklüğünü azaltırsın.

Aşağıdaki komutla 10.2.0.0 network’üne bağlı tüm interface’lerde OSPF çalışsın ve area 0 ‘a dahil olsun dedik ikinci satırda ise 172.16.10.0 network’üne bağlı tüm interface’lerde OSPF çalışsın ve area 0 ‘a dahil olsun dedik..

RouterA(config)#router ospf 10
RouterA(config-router)#network 10.2.0.0 0.0.255.255 area0
RouterA(config-router)#network 172.16.10.0 0.0.0.255 area0

İstenildiği takdirde area değeri dotted decimal formatta da girilebilir .Yani area 0 yerine area 0.0.0.0 yazılabilir

//////////////////////////////////////////////////

OSPF' de loopback interface vardır. Software interface' dir OSPF için devamlı aktifdir.

RouterA(config)#int loopback 0
RouterA(config-if)#ip add 192.168.10.1 255.255.255.255

//////////////////////////////////////////////////

DR / BDR; Designated Router / Backup Design Router; Bunlar Non Broadcast ve Multi-access' dir. DR / BDR; Güvenli updateleri sağlar. OSPF area' da Router DR' yi sağlamak için interface konfigurasyonunda

RouterA(config-if)#ip ospf priority [0-255]

Yüksek priority değerli olan Router DR' yi sağlar.

//////////////////////////////////////////////////

Show Komutları

RouterA#Show ip protocol ; Router’da çalışan yönlendirme protokolleri hakkında özet bilgi verir.

Router A’nin Routing Table’ını görüntülersek. Routing Table’da başında “O” harfi olan girişler OSPF tarafından girilen route’lardır.

Meslea; Route tablosunda aşağıdaki satırı görürseniz

## O  172.16.10.0 / 24 [110/65] via 10.2.0.1 Serial0 ##

Burada [110/65] ; değerlerinden ilki Administrative Distance (AD) yani bu yolun güvenilirliğidir.OSPF’in varsayılan AD değeri 110’dur.65 değeri de bu yolun metric değeri yani bu yolun maliyetidir

Bir router diğer bir network’e giden birkaç route bilgisine sahipse daima en düşük AD değerine sahip olanını tercih eder .Eğer bu route’lardan hepsi aynı AD’ye sahipse router bu seferde en düşük metric’e sahip olan yolu tercih eder.Eğer metric değeri de aynıysa router load balancing yapar network trafiğini bu eşit maliyetli yollardan paylaştırarak gönderir.OSPF equal-cost load balancing yapar.Yani trafiği eşit olarak paylaştırarak gönderir.

RouterA# show ip ospf interface ; Area ID bilgileri
RouterA# show ip ospf neighbor ; OSPF komşuları hakkında bilgi

OSPF hakkında anlık detaylı bilgiler almak için;

RouterA#show ip ospf events
RouterA# show ip ospf packet

0
0
0
Yorum Yaz