Cisco Switch - Vlan Yapmak (sırasıyla)

2010-08-02 20:27:00

Cisco Switch - Vlan Yapmak (sırasıyla) * Vlan Oluşturulur * Vlan isimlendirilir * Vlan Portları eklenir Devamı

Cisco Switch - Vlan İsimlendirmek

2010-08-02 20:26:00

Cisco Switch - Vlan İsimlendirmek SW(config)#vlan 2 name Vlan2 SW(config)#vlan 3 name Vlan3 3 nolu Vlan adı : VLAN3 2 nolu Vlan adı : VLAN2 Not: 1 nolu vlan her zaman aktifdir. Devamı

Cisco Switch - VLan portlarını Belirlemek

2010-08-02 20:25:00

Cisco Switch - VLan portlarını Belirlemek SW(config)#in e0/5 SW(config-if)#vlan-membership static 2 SW(config)#in e0/6 SW(config-if)#vlan-membership static 2 e0/5 ve e0/6 portlarını 2 nolu vlan'a yani VLAN2' ye atadık. Devamı

Cisco Switch - Vlan Faydaları

2010-08-02 20:24:00

Cisco Switch - Vlan Faydaları * Collision Domain sayısı artar ama size azalır * Broadcast domain sayısı artar ama size azalır * Kullanıcıları (users) local olarak gruplandırılabilir * Güvenlik (secure) artar. Not: Router ile Switch birbirlerine Fast veya gigabit NIC ile bağlanabilir. Devamı

Cisco Switch Vlan'lar arası yönlendirme (routing)

2010-08-02 20:23:00

Cisco Switch - Şimdi Vlan'lar arası yönlendirmenin (routing) nasıl çalıştığından bahsedelim. Farklı Vlan'lardaki ağ cihazları router'ın yönlendirmesi olmadan birbirleri ile görüşemezler. SwitchA da bulunan Vlan 10 daki A ve B istemcisinin switchB de bulunan Vlan20 deki C istemcisi ile görüşmesi için bir yönlendirici gerekmektedir. Alttaki şekillerde ise Vlan lar yine bir trunk hattı üzerinden görüşüyor. Şekil 1 Şekil 2 Şekil 2' de router ın bir fiziksel ethernet interface i üzerinde 2 tane alt interface oluşturarak trunk hattı üzerinden vlan 10 ve 20 nin kullanımına sunulmalıdır. Böylece router, vlan 10 den gelen ve vlan 20 ye gitmesi gereken paketi routing table ına bakarak uygun alt interface inden gönderebilir. Başarılı bir vlan yapısı için Vlan trunking protocol düzgün yapılandırılmalıdır. VTP ile vlan lar için ; switchlerin hangi modda çalışacağını , hangi domain’e üye olduklarını, pruning’in açık yada kapalı olma durumunu yapılandırırız. Aynı domain içindeki VTP bilgilerinin switch’ler arasında kopyalanacağını unutmamak gerekir. Pruning, switch’lere gelen ve alakasız yerlere giden trafiği keserek bant genişliğini daha efektif kullanmamızı sağlar. Şekil 3 Şekil3 bakacak olursak, alttaki bilgisayar broadcast paketlerini SW1 e gönderdiğinde SW1 görüldüğü gibi bu broadcast’ her yere ulaştırır. Halbuki sadece SW1 ve SW4 ün ışında port’ları RED isimli Vlan’a üye olan switch yoktur. Varsayılanda kapalı olan VTP Prunning server modda çalışan switch’te açılırsa alakasız trafik engellenmiş olur. Aşağıdaki Şekil 4 görülebilir. Şekil 4 SW(config)#vtp pruning enable Yönetimsel amaçlı kullandığımız VLAN 1 in trafiği pruning tabi değildir !... Devamı

Cisco Switch VTP Modları

2010-08-02 20:20:00

Cisco Switch VTP Modları Server, client ve transparaent olmak üzere 3 modu vardır. 1. Mode : Bu modda çalışan switch üzerinde VLAN oluşturulur, değiştirilir ve silinebilir. 2.Transparent Mode : Bu modda çalışan switch VTP'den VLAN bilgilerini alabildiği gibi, kendi üzerinde de VLAN oluşturulabilir. Ancak, kendi üzerinde üretilen VLAN bilgilerini diğer switchler ile paylaşmaz. 3.Client Mode : Bu modda çalışan switch trunk portları üzerinden VLAN bilgisini alırlar ve VLAN bilgilerini diğer trunk portlara taşırlar. Ancak kendi üzerilerinde VLAN oluşturamaz ya da silemezsiniz. SW(config)#vtp [Server/Transparent/Client] Domain [Domain Name]   Devamı

tcp-ip Komutları

2010-05-20 17:55:00

TCP/IP Komutları ping komutu: ping 192.168.0.2 ===> ip deki diger bilgisayara ufak veri paketleri gönderip, alarak baglantiyi test eder ping client98 ping -a 192.168.0.2 ===> ip deki diger bilgisayara ufak veri paketleri gönderip, alarak baglantiyi test eder. “-a” parametresi ile ipdeki bilgisayarin adresi görüntülenir. ping -a -n 20 192.168.0.2 ===> -n parametresinin yanindaki deger kadar veri paketleri gönderilirilerek test edilir. ——————————————– pathping ===> bu komut sayesinde routerlar üzeriden geçen verinin kayba uğayıp uğamadığı kontrol edilir. ——————————————– ipconfig ===> bilgisayarin agdaki ip adresini gösterir. ipconfig /all ===> bilgisayarin agdaki ip adresini ve bir çok ekstrayi gösterir. ipconfig /all >egemen.txt ===> dökülen tüm bilgiyi egemen.txt dosyası içine atar. ipconfig /release ===> bilgisayarin agdaki ipsini birakir ipconfig /renew ===> bilgisayarin agdaki ipsini yeniler. yenileme islemi sirasinda ilk önce “release” , sonra “renew” islemi uygulanir ipconfig /registerdns ===> bilgisayarı adını ve ipsini DNS e kaydetmek için kullanılır. ipconfig /flushdns ===> Dns clientların cache belleklerinde tuttukları isim ve ip adres eşleşmelerine ait bilgileri siler,Cache belleği boşaltır.(Sorun Çözmek için kullanılır) ipconfig /displaydns ===> Eğer kullandığınız bilgisayar aynı zamanda bir DNS client’ı ise, DNS Cache belleğinde bulunan IP adresleri ve onlara ait olan DNS isimlerinin gösterilmesini sağlar. ——————————————– arp -a ===> cache deki... Devamı

WAN - Wide Area Network - Geniş Alan Ağı CCNA

2010-02-26 18:06:00

CCNA Terimleri -W- WAN - Wide Area Network - Geniş Alan Ağı Devamı

V

2010-02-10 22:35:00

CCNA Terimleri -V- VLSM - Variable Length Subnet Masking - Değişken Uzunlukta Alt Ağ Maskeleme VLAN - Virtual Local Area Network - Sanal yerel ağ VTP -Vlan Trunking Protocol VC - Virtual Circuit - Sanal Devre VIP - Versatile Interface Processor VTP -VTP Trunking Protocol - Sanal Yerel Ağ Aktarım Protokolü Devamı

Utp UDP

2010-02-07 00:39:00

CCNA Terimleri -U- Utp - Unshielded Twisted Pair - Kalkansız bükümlü kablo çifti UDP - User Datagram Protocol - Kullanıcı Veribloğu İletişim Kuralları Devamı