Frame Relay Show Komutları

2009-09-19 10:26:00

Frame Relay Show Komutları R5#Sh Frame-relay SVC ; Svc ' in çalıştığı andan itibaren geçen süreyi, ne zaman kapatılıp, çalıştırıldığını. R5#debug Frame-Relay Event ; IARP mesajlarını gösterir. R5#Sh Frame-relay map ; Adres bilgilerini Katman3 (Layer3) Bilgilerini Devamı

LAN Switching Modları

2009-09-19 10:06:00

LAN Switching Modları Store and forward Cut-through FragmentFree Store and forward switching ana LAN switching türlerinden biridir. Bu yöntemde switch paketin tümünü kendi belleğine ( çerceve tampon belleğe alınır) kopyalar ve CRC (Cyclic Redundancy Check) bilgisini hesaplar. Paket (frame) hata içermiyorsa hedef adres bulunur (mac adres tablosuna bakılır) ve paket gönderilir. Bu süreçte paketin tamamı switch' e kopyalandığı için zaman (latency / increase latency / variable latency) alabilir. Cut-through switching yönteminde ise switch yalnızca hedef adresi kopyalar (çerceve tampon belleğe alınmadan hedef adrese bakılırak gönderilir) . Ardından hedef adresi arar ve paketi gönderir. Bu yöntemde yalnızca adres saklandığı için zaman olarak daha azdır.( lowest latency) FragmentFree yöntemi ise cut-through yönteminin değişik bir şeklidir. Hata kontrolü özelliklerine sahiptir. Çercevenin ilk 64 byte ' ına bakar ve mac adres tablosuna bakarak hedef adrese gönderir. Devamı

IGRP Interior Gateway Routing Protocol

2009-09-19 09:42:00

IGRP (Interior Gateway Routing Protocol) IGRP Cisco tarafından geliştirilmiş bir uzaklık-vektör algoritmasıdır. Bu yüzden network' te IGRP çalıştırmak için tüm router' ların Cisco olması gerekir. IGRP' de maksimum hop count değeri 255 dir ( 100' den başlar 255 biter) ve RIP' te tanımlanabilecek maksimum hop count olan 15' den çok daha büyük bir değerdir. Bunun haricinde IGRP, RIP' ten farklı olarak en iyi yolu seçerken kullanılan metric değeri için varsayılan olarak, hattın gecikmesi (delay) ve band genişliğini (bandwidth) kullanır. Bunun haricinde güvenilirlik (reliability), yük (load) ve MTU (Maximum Transmission Unit) değerleri de metric hesabında kullanılabilir. Administrative Distance (AD) degeri 100' dür. IGRP VLSM' yi desteklemez. IGRP performans kontrolü için aşağıdaki sayaçları kullanır. Update timer: Hangi sıklıkla yönlendirme güncelleme mesajlarının gönderileceğini belirler. Varsayılan olarak 90 sn.' dir. Invalid timer: Router' ın herhangi bir yönlendirme kaydını geçersiz olarak işaretlemesi için ne kadar beklemesi gerektiğini belirtir. Varsayılan olarak update timer değerinin üç katıdır. Holddown timer: Holddown periyodunu belirtir ve varsayılan olarak update timer değeri artı 10 sn.' dir. Flush timer: Bir yönlendirmenin, yönlendirme tablosundan ne zaman süre sonra kaldırılacağını belirtir. Varsayılan değer ise update timer değerinin yedi katıdır. Bu zamanları değiştirmek için ağagıdaki komut dizi kullanılır RouterA(config)#timers basic [update] [invalid] [hold-down] [flush] IGRP' nin konfigürasyonu RIP' inkine çok benzese de önemli bir fark vardır. O da autonomous system (AS) numarasıdır. Aynı autonomous sistem de bulunan tüm router'lar aynı AS numarasına sahip ... Devamı

Cisco Show Komutları

2008-12-09 08:41:00

En Çok Kullanılan Show Komutları Amaç;  Version bilgisini görmek ve config-register değerini öğrenmek Router#show version Amaç;  Mevcut konfigürasyonu görmek (DRAM) ve IOS yazılımı versiyonunu görmek. Router#show running-config Amaç;  startup konfigürasyonu görmek (NVRAM) Router#show startup-config Amaç;  IOS dosyasını ve flash alanını görmek Router#show flash Amaç;  Bellekteki bütün logları görmek Router#show log Amaç;  interface e0’ın durumunu görmek Router#show interface e0 Amaç;  Router’ın bütün interface’lerini görmek Router#show ip interfaces brief Amaç;  s0 üzerindeki serial kablo türünü görmek Router#show controllers s 0 Amaç;  Bağlı cdp aygıtlarını görmek Router#show cdp neighbor Amaç;  Bütün aygıtlar hakkında ayrıntılı bilgi almak Router#show cdp entry * Amaç;  Mevcut routing protokollerini görmek Router#show ip protocols Amaç;  IP routing tablosunu görüntülemek Router#show ip route Amaç;  Access-list’leri görmek Router#show access-lists Amaç;  ISDN switch’i gören router’ı görmek Router#show isdn status Amaç;  Frame Relay PVC bağlantılarını kontrol etmek Router#show frame-relay pvc Amaç;  lmi trafik durumunu görmek Router#show frame-relay lmi Devamı

Vlan Virtual Local Area Network

2008-12-09 08:16:00

Virtual Local Area Network InterVLAN Routing Pratikte ağ topolojimizi cihazları farklı fiziksel switchlere bağlayarak ta kurabiliriz. Bu durumda oluşturduğumuz subnet'leri birbirleri ile görüştürebilmek için router' ımızda switch sayısı kadar ara yüz olmalıdır. Buda hem fazla switch kullandığımız hem de router'a fazla interface takmamız gerektiğinden maliyeti arttıracaktır.VLAN yapısı burada devreye girmektedir. VLan yapılandırırken bazı kavramlar karşımıza çıkmaktadır ve önce bunlardan bahsedelim. Broadcast Domain Broadcast domain'i aynı IP subnetinde (ağında) herhangi bir bilgisayarın yada diğer cihazların router a uğramak zorunda olmadan birbirlerine veri transferi yapabildikleri bir mantıksal network (ağ) segmentidir. Vlan yapılandırması ile broadcast domain'nini küçültürüz. Not: Lan segmentlere Router, Switch, ve Bridge ile ayırabiliriz. Trunk Burada kullanılan anlamıyla trunk, 2 switch arasında yada switch ile router arasında çoklu Vlan trafiğini bir protokol ile (VTP) taşıyan hattır. Başka bir deyişle aynı hat -kablo- üzerinde çok sayıda Vlan ın haberleşebilmesini saglayan yapıdır. Bir hattan fazla vlan bilgisini geçirebilmek için çokça kullanılan IEEE 802.1Q yada ISL protokollerinden birini kullanabiliriz. ISL, Cisco'ya özel bir protokoldur. ISL: Inter switching Line VTP -Vlan Trunking Protocol VTP, Vlan ekleme,silme,yönetme konusunda kullanılan protokoldür ve yönetimsel eforu oldukça hafifletmektedir. VTP bilgilerinin switchler üzerinde bulunan aynı VTP domainlerine taşınması ile her VLAN ın her switchte oluşturulmasına gerek kalmaz.Vlan bilgileri (VTP advertisements) ISL , 802.1Q, IEEE 802.10 yada LANE trunk hatlarından yollanır. ... Devamı

Cisco Switch Vlan Uygulamaları

2008-12-09 08:14:00

Vlan Uygulaması Uygulama için kullanacağımız topoloji aşağıdaki gibidir. Switchlerin konfigürasyonları aşağıdaki gibi yapılacaktır. Ben konfigürasyon içerisinde vtp password kullanmadım fakat istenirse password ile vtp domain korunabilir. VTP passwordü global konfigürasyon modunda “vtp password” komutu ile verilebilir. Unutulmaması gereken bir nokta şu olacaktır; VTP Trunk portları üzerinden çalışır. Ben burada VTP konfigürasyonuna başlamada önce Switchler arasında ki bağlantıları Trunk olarak konfigüre ettim. VTP Vlient modda çalışacak Switchin konfigürasyonu aşağıdaki gibi yapılacaktır. VTP Transparent Modda çalışacak Switchin konfigürasyonu ise aşağıdaki şekilde tamamlanabilir. Topoloji içerisinde bahsettiğimiz vlanları VTP Server üzerinde aşağıdaki gibi oluşturabiliriz. Vlanlar oluşturulduktan sonra, diğer Switchkerinde Vlan Database’lerini güncellenmesi VTP mesajları ile sağlancaktır. VTP Vlient modda çalışan Switchin vlan tablosunu baktığımızda VTP Server üzerinde oluşturulan Vlanların bu Switch’de de yer aldığını görebiliriz. VTP Transparetn Modda çalışan Switch üzerinde oluşturulan 100 nolu Vlan ise sadece bu modda çalışan Switchin veritabanında yer almaktadır. Ne bu Vlan diğer Switchlere gönderilmiştir ne de VTP Server üzerinden oluşturulan Vlanlar ile bu Switchin Vlan veritabanı güncellenmiştir. VTP Domain içerisinde çalışlan Switchlerin VTP ile ilgili durum bilgileri “show vtp status” komutu ile görüntülenebilir. Aşağıda VTP Server üzerinden alınmış bu komutun çıktısı yer almaktadır. Buradab Switchin HAYRULLAH domainine dahil olduğu ve VTP Server modunda yer aldığı anlaşılmaktadır. Bunun dışında burada ki önemli bir bi... Devamı

Ccna Vlan Uygulamaları

2008-12-09 08:13:00

Vlan Uygulamaları Vlan 10 , Vlan 20 ve Vlan 30 dan oluşan konfigürasyonumuza geçebiliriz. Yapımızda; bir router , 2 switch ve 3 faklı vlan da bulanan 3 adet test cihazım (test amaçlı router kullanıyorum) bulunmaktadır. 172.19.20.0 / 24 bloğunu kullanacağız. Öncelikle bloğu parçalayarak vlan’lara tahsis edelim. Vlan 10 da 11 istemcim olsun. 172.19.20.0 / 28 subnetini kullanırsam yeterli miktarda ip elde ederim. Vlan 10 için ağ geçiti (gateway) 172.19.20.14 /28 ip si olabilir. Vlan 20 de 3 istemcim olsun. 172.19.20.16 / 29 subnetini kullanırsam sorun olmayacaktır. Vlan 20 için ağ geçitim 172.19.20.22 / 29 ip’si olabilir. Vlan 30 de 1 istemcim olsun. 172.19.20.24 / 32 sunbetini kullanabilirim. Vlan 30 için ağ geçitim 172.19.20.26 / 32 ip si olabilir. Test amacıyla kullanacağım routerlara isimlerini ve ip lerini vererek başlayalım. R1 vlan 10 da bulunmaktadır R2 vlan 20 de bulunmaktadır R3 vlan 30 da bulunmaktadır. R1 172.19.20.1 / 28 ipsini kullanıyor. R2 172.19.20.17 / 29 ipsini kullanıyor. R3 172.19.20.25 / 32 ipsini kullanıyor. R1 isimli router’ın ismini ve ip sini yapılandırdık. R2 isimli router’ın ismini ve ipsini yapılandırdık. R3 isimli router’ın da ismini ve ip’sini yapılandırdık. Şimdi bu 3 router’ın bağlı bulunduğu SW1 e geçerek ismini verelim ve komşularını görüntüleyelim. Client modunda çalışacak olan switch e ismini -SW1- verdik ve komşularını görüntüledik.Burada üstte görünen switch ileride SW0 olacak olan switch’tir. İlgili portlarından test amaçlı olarak kullanacağımız router lara bağlı olduğunu görebiliriz. Artık server modda çalışacak ve ismi SW0 olacak olan switch e geçerek vlan yapımızı oluşturalım. İlgili v... Devamı

Network Ağ Topolojileri

2008-12-08 07:39:00

Network Topolojileri Ağ Topolojileri Topoloji (yerleşim ve bağlantı biçimi), bilgisayarların birbirine nasıl bağlandıklarını tanımlayan genel bir terimdir. Yaygın olarak kullanılan topoloji türleri şunlardır: Bus Ring Star Mesh BUS Topoloji Bus topolojisinde bilgisayarlar bir hat üzerinden Coaxial (koaksiel) ( kablonun uçlarına BNC denilen konnektörler bağlanır.) kablo ile bağlıdır. Bu hattın sonunuda terminatör denen sonlandırıcı ile kablo (BNC sonlandırıcı) sonlandırılır. Bus Yapının Avantajları Güvenilir kablo kullanır (koaksiyel kablo). Basit network genişlemesi sağlar. Hub veya benzeri merkezi ağ aygıtı gerektirmez. Tek bir PC’nin arızası network’ü etkilemez Bus Yapı Dezavantajları Ağın toplam uzunluğu 185 metreyi geçemez. Herhangi bir node’un bağlantısının kesilmesi tüm ağı etkiler. Belli sayıda uça hizmet verebilir. (Standardları 30 node’tan fazlasına izin vermiyor.) Arıza tesbiti zor BNC ve T-Connector ile her bilgisayarı birbirine bağlamak şeklinde bir network oluşturulması Bu yöntemde ise bir ana hat üzerine PC'lerin bağlanmasıdır. PC kabloları ana hata bir terminatör ile bağlanır. RING (Token-Ring Topologi) Ring topoloji adından anlaşılacağı gibi halka bir biçimde sıralanmış bilgisayarlardan oluşan bir topolojidir. Halka üzerinde yer alan bilgisayarlar verinin ve sinyallerin iletilmesinden sorumludurlar. Bu nedenle halkada yer alan bir bilgisayarın arızalanması bütün network'ün çökmesi anlamına gelir. Herhangi bir sonlandırma işlemi yapılmaz. Sinyaller bir döngü içinde dönerler. Ring yerleşim biçimi fiziksel olarak bir Star biçimindedir. Ama network mantıksal olarak Ring olarak çalışır. Bu işlem merkezi bir MAU (Multistation Access Unit) aygıt tarafından yapılır. Bilgisayarlar MA... Devamı

STP - Spanning Tree Protocol - Layer 2 Switching

2008-12-07 18:08:00

LAYER 2 SWITCHING Layer 2 switching teknolojisi donanıma dayalıdır. Bu nedenle host üzerindeki MAC adresini kullanarak networkü filtreler. Switchlerde filter tablolarını oluşturmak için ASIC (Application Specific Integrated Circuits) yöntemini kullanırlar.cisco switchlerde default olarak enable durumdadir. Layer 2 switch aygıtları paketleri (frame) donanım adreslerine göre gönderdikleri için hızlıdırlar. Layer 2 özelliklerini şu şekilde özetleyebiliriz: Donanım temelli köprü (bridging) / Hız / Düşük maliyet. LAYER 2 SWITCH FONKSİYONLARI Layer 2 switching sürecinde üç işlem yerine getirilir: Adres öğrenme (address learning) Yönledirme / filtreleme (forward/filtering) Döngü önleme (loop avaidance) Adres öğrenme işlemi her paketin MAC adresinin bir MAC veritabanına tutulmasıyla sağlanır. Yönlendirme işlemi ise alına paketin hedef adresinin bulunmasını sağlar. Döngü önleme özelliği ise, switchler arasında birden çok bağlantının olduğu durumlarda fazlalık (redundancy) oluşursa, bu özellik döngüyü önler. Döngü önlemede STP (Spanning Tree Protocol) kullanılır. STP (Spanning Tree Protocol) STP (Spanning Tree Protocol), DEC tarafından geliştirilmiş ve IEEE tarafından 802.1 olarak kabul edilmiş bir protokoldür. STP'nin ana görevi Layer 2 networklerinde oluşan döngüleri durdurmaktır. STP sürekli olarak networkü izler ve gereksiz hatları kapatarak döngü oluşmamasını sağlar. STP network üzerindeki bütün bağlantıları bulur ve fazla (gereksiz) bağlantıları kapatır. Bu işlem network üzerinde bir root bridge seçilmesiyle olur. Bir networkte yalnız bir root bridge vardır. Diğer swtichler ise nonroot bridge olarak adlandırılır. SWITCH' ler hiç bir yönlendirme protokolu kullanmazlar, Her switch BPDU ( Bridge Protocol Data Unit ) mesajı yayını yaparak kendisinin root olduğunu söyler, önceliği düşük olan root seçilir, eşittlik durumunda ise düşük ID' li (veya düşük MAC adrese sahip olan) olan Ro... Devamı

Cisco Catalyst 1900 – 2900XL – 2950 için Temel Konfigürasyon Kom

2008-12-06 20:46:00

Cisco Switch Konfigurasyonu Cisco Catalyst 1900 – 2900XL – 2950 için Temel Konfigürasyon Komutları Switch(config)#hostname SW1 SW1(config)# interface ethernet 0/1 SW1(config)# interface fastethernet 0/1 SW1(config)# interface gigabitethernet 0/1 SW1(config-if)#description SW1(config-if)# speed SW1(config-if)# duplex Not: Cisco Catalyst 1900 Switch portları varsayılan olarak Half Duplex çalışırlar. Ayrıca E0/26 ve e0/27 - Fast ethernet' lerdir. Devamı