Statik Yönlendirme

2010-10-26 19:47:00
Statik Yönlendirme

Statik yönlendirme tanımlamak için router' da global konfigürasyon modunda iken "ip route" komutunu kullanmalıyız. Aşağıda bu komut parametreleriyle birlikte açıklanmıştır.

Router(config)#ip route [hedef adres][subnet mask][Bir sonraki ağda bulunan Router' ın IP adresi veya yerel interface][distance]permanent

Yukarıdaki komutta "distance" parametresi seçimlik olup yönlendirmede kullanılan yönetimsel mesafeyi ifade eder ve 1 ile 255 arasında bir değer alabilir. Permanent ifadesi ise girilen kayıdın yönlendirme tablosunda, ilişkili olduğu interface pasif olduğu zamanda bile kalmasını sağlar. Aşağıdaki örnekte 10.3.11.0 network’üne gelen paketlerin router' ın s0 interface' inden çıkacağını söylüyoruz.

RouterA(config)#ip route 10.3.11.0 255.255.255.0 s0

Statik Yönlendirme küçük network' ler için ideal bir çözüm olabilir fakat büyükçe bir ağı yönetecekseniz statik yönlendirmede hata yapma olasılığınız çok olacaktır.

Statik Yönlendirmede Overhead minumundur.

0
0
0
Yorum Yaz