TCP Transmission Control Protocol

2009-09-19 14:50:00
TCP ( Transmission Control Protocol )

Connection oriented ( Bağlantı Temelli )

Veri iletiminin güvenliğini sağlar. Yani verinin gidip gitmediğini ,gitdiyse verinin doğru gidip gitmediğini kontrol eder. Eğer veri yanlış iletilmişse karşı taraftan verinin doğrusunu istemekte bu protokollerin görevidir. Bu protokollerin genel karakteristik özellikleri ise şöyledir.

-Session Setup ; İki Uç arasında sanal devre kurulur

-Acknowledgements; İletilen frame ‘ in iletim ortamında kaybolup kaybolmadığını kontrol eder.

-Flow Control; Veri hızını kontrol eder, Karşı uç veri hızını azaltılmasını isteyebilir.

- Keepalive ; İletim olmadığında bağlantının kopmasını sağlar.

- Seasion teardown; Uçlar arasındaki sanal devresi kapatır.

- tcp; multiplexing ve windowing yapar.

0
0
0
Yorum Yaz