UDP User Datagram Protocol

2009-09-19 14:49:00
UDP ( User Datagram Protocol )

Connectionless (Bağlantısız)

Hızlıdır, güvenlik sunmaz; veride hata tolereansı vardır ve veriyi tekrar elde etme imkanı vardır avantajı ise veri iletimi hızlıdır. Multiplexing yapar ve Connectionless’ dir. Connectionless Protokollere örnek olarak; tftp, icmp, ip, dns, snmp, nfs verilebilir.

Multiplexing nedir; Multiplexing temel olarak farklı kanallardan gelen verilerin birleştirilerek tek bir kanaldan gönderilmesidir. Çoğullama.

0
0
0
Yorum Yaz